Saltar a continguts

ASSOCIACIÓ DE MALALTS RENALS DE GIRONA

#[eBDLocale.literal(navegacio)]

Menú principal

Fes-te soci!

Com fer-se donant d'òrgans?

Fer-se donant és tan senzill com prendre la decisió i fer-ho saber a la família i a les persones més properes.
Quan una persona es planteja la possibilitat de ser donant i decideix fer donació dels seus òrgans i teixits amb la finalitat que siguin trasplantats per ajudar altres persones, la primera cosa que ha de fer, i la més important, és comunicar la seva decisió a la família i els amics més íntims.
Ells seran els primers a qui es consultarà la possibilitat de la donació després de la mort, tot esperant que respectin la voluntat del o la donant.
També es pot emplenar el carnet de donant i portar-lo sempre amb la documentació personal com a testimoni de la decisió presa.
El carnet de donant és un element simbòlic que ajuda a palesar la voluntat de donar òrgans o teixits en el moment de la mort. És un carnet que no compromet la persona i que es pot eliminar en qualsevol moment si, per la raó que sigui, hi ha un canvi d'opinió.
El fet de portar el carnet de donant amb la documentació personal ajuda a refermar i testimoniar la decisió.

 

ANNEX: CARNET DE DONANT   (pdf 16364)